אבחון בזק

פגישה חד פעמית באורך של כ60-70 דקות.
אשר מתבססת על אבחון מנטלי מקצועי שיישלח לשחקן מראש.
במהלך הפגישה נפצח ונמצא את הכח הפנימי שלך, המנוע הפנימי שיכול לדחוף את הפוטנציאל שלך מעבר לגבול.
במקביל נמצא גם את הקריפטונייט שלך.
את הדבר הזה שמונע מהפוטנציאל שלך לבוא לידי ביטוי שבוע אחרי שבוע כדי שתוכל לנצח אותו.

ידיעת הבעיה מהווה כ-50% מהפתרון שלה.